instagram

Instagram” แต่เดิมแล้ว Instagram นั้นเป็น Application ในการถ่ายภาพ และแชร์เข้าสื่อ Social อื่นๆ  แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเพื่อเป็น Social Network  อย่างเจ็มตัว โดยยังคงจุดเด่นที่การแขร์รูปภาพพร้อมข้อความสั้นๆ และการใส่ #hastag ซึ่งได้รับความนิยมในบ้านของเราเป็นอย่างสูง เพราะ บุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมากเลือกที่จะใช้ Instagram  เป็นช่องทางในการแชร์ข่าวสารต่างๆสำหรับผู้ที่ติดตามเราได้