มาดูกัน Facebook Reels คืออะไร มีจุดเด่น จุดด้อย อย่างไร

 Facebook Reels คืออะไร มีจุดเด่น จุดด้อย อย่างไร ด้วยความที่กระแสวีดีโอสั้นนั้นกำลังมาแรง ทำให้ครีเอเตอร์สายต่างๆนั้นเลือกใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการแบ่งปันวีดีโอสั้นคอนเทนต์น่าสนใจลงในสื่อโซเชียล ล่าสุดเฟซบุ๊ค ได้มีการเปิดตัว Facebook Reels ออกมาโดยก่อนที่จะทำการเปิดให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ลองใช้งานกันได้ทำการเปิดตัวให้ชาวสหรัฐฯ ได้ลองเปิดใช้งานไปสักพักแล้ว และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาก็ได้เปิดให้คนไทยและทั่วโลกได้ใช้งานกันอย่างเป็นทางการ Facebook Reels นั้นจัดได้ว่าเป็นลูกเล่นใหม่ที่ทางเฟซบุ๊คได้สร้างขึ้นมา เพื่อให้เหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายได้สร้างวีดีโอขนาดสั้น โดยมีเครื่องมือที่สามารถสร้างรายได้ และมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ อย่าง Remix ที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะนำคลิป Reels ของคนอื่นนั้นมาต่อได้ ความยาวของคลิปนั้นจะสูงสุดได้เพียงแค่ 60 วินาที ที่สำคัญนั้นยังสามารถที่จะบันทึกดราฟต์สำหรับตกแต่งภายหลังได้   นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้ลูกเล่นเพื่อที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับวีดีโอของคุณได้ เช่น เอฟเฟกต์ AR  นาฬิกาจับเวลา นาฬิกานับถอยหลัง ตัวปรับความเร็ว การต่อวีดีโอ และ การค้นหาเสียงเพลงมาประกอบคลิป การเลือกใช้ฟิลเตอร์นั้นจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่แทบจะขาดไม่ได้เลยสำหรับนักครีเอเตอร์ในการทำคอนเทนต์วีดีโอสั้น น้อยคนมากๆที่จะไม่ใช้ฟิลเตอร์ เนื่องจาการใช้งานนั้นมีผลต่อการถ่ายทำวีดีโอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ แสงสี ความสวย ความเท่ …

ทำความรู้จักสังคมนิยมคืออะไร ข้อดี ข้อเสียอย่างไร

สังคมนิยมคืออะไร ข้อดี ข้อเสียอย่างไร ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism ) หรือระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน(Planned Economy) ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้น เป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่รัฐนั้นได้ทำการเข้าไปควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการกระจายผลผลิตต่างๆแก่ประชาชน นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้เป็นผู้ที่ทำการตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีการวางแผนการดำเนินงานทางเศรษฐกิจจากส่วนกลาง โดยปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่นั้นรัฐบาลจะเป็นเจ้าของ ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบนี้ แต่ก็ยังคงมีการให้สิทธิเอกชนในการถือครองทรัพย์สินส่วนตัว เช่น ที่พักอาศัย ฯลฯ โดยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้น  จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ วิธีการ และรูปแบบที่แตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  อาจถือได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้น ถือกำเนิดขึ้นมาจาก หลักเสรีนิยมนั้นเอง โดยที่เสรีนิยมนั้นเป็นแนวความคิดดั้งเดิมของประชาธิปไตย แต่เมื่อมีการจะนำมาใช้จริงแล้วก็ยังมีหลักที่ขัดข้องอยู่ในบางประการ ดังนั้นสังคมนิยมจึงเป็นทางแก้ปัญหาในจุดที่ขัดข้องของระบบเสรีนิยม ที่ทำให้คนในสังคมนั้นได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ ตามความเหมาะสม และยังเป็นแนวทางที่จะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ จากผู้ที่มีเงินมากหรือเศรษฐี ทฤษฎีสังคมนิยมนั้น ถูกค้นพบครั้งแรกใน ผลงานของ plato ในเรื่อง Republick  เพราะท่านได้เสนอให้ชนชั้นปกครองนั้นไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง และถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์สินในของส่วนรวม  นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า ความคิดของสังคมนิยมในสมัยใหม่นั้นได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี ของ คริสต์ศตวรรษที่ 18  Robert Owen ผู้ให้กำเนิดสังคมนิยมในอังกฤษ …