Social Media ?

ในยุ8ปัจจุบันที่เทคโนโลยีนั้นได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ทำให้การเชื่อมต่อกันนั้นสามารถทำได้ง่ายขึ้น ด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต  จึงเกิดขึ้นเป็นสังคมออนไลน์อย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของ Soxial Media ซึ่งเปรียบเสทือนเป็นชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกออนไลน์ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนในยุคสมัยนี้

Chief Executive Officer of social media

Mark Zuckerberg – Founder & CEO @ Facebook

“มาร์ก เอลเลีต ซักเคอร์เบิร์ก” (Mark Elliot Zuckerberg) คือผู้ที่ก่อตั้ง Social Media  ที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกอย่าง Facebook เครื่อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมการให้บริการในเกือบทุกประเทศทั่วโลก และเขานั้นยังได้รับรางวัลจากนิตยสารชื่อดังระดับโลกอย่างไทม์ ยกให้เป็ยบุตคลแห่งปี ในปี 2010 ในปัจจุบัน Mark Zuckerberg ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ และการใช้ชีวิต

MR.Lee Hae jin NHN Japan (Line)

“Line Application” แชทยอดฮิตของคนทั้งโลกถูกก่อตั้งขึ้นด้วย Mr.Lee Hae jin ชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท NHN Japan แต่แท้จริงแล้ว Line นั้นถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท NAVER Japan ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันของ ญี่ปุ่น และเกาหลี ในปัจจุบันการให้บริการ Application นี้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ NAVER Japan  อย่างเต็มตัว และได้มีการต่อยอดพัฒนาเพื่อเป็นเครือข่ายออนไลน์ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนทั่วโลกได้เป็นอย่างดี จนได้มาเป็น ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน

Join Social!

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ Facebook เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้บริการ

ดูบอลสด

Social Network

ชุมชนออนไลน์ หรือที่เราเรียกว่า “Social Network” นั้นคือเครือข่ายของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมตัวกันผ่านผู้ให้บริการต่างๆ เพื่อแชร์เรื่องราวต่างๆ หรือการร่วมกิจกรรมผ่านทางชุมชนออนไลน์ ซค่งผู้ให้บริการ Social Network นั้นต่างก็มีจุดเด่นของตัวเอง อาทิเช่น        

ทำความรู้จักสังคมนิยมคืออะไร ข้อดี ข้อเสียอย่างไร

สังคมนิยมคืออะไร ข้อดี ข้อเสียอย่างไร

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม (Socialism )

หรือระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน(Planned Economy)

ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้น เป็นระบบเศรษฐกิจแบบที่รัฐนั้นได้ทำการเข้าไปควบคุมการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะทำเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการกระจายผลผลิตต่างๆแก่ประชาชน นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้เป็นผู้ที่ทำการตัดสินใจในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยมีการวางแผนการดำเนินงานทางเศรษฐกิจจากส่วนกลาง โดยปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่นั้นรัฐบาลจะเป็นเจ้าของ ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบนี้ แต่ก็ยังคงมีการให้สิทธิเอกชนในการถือครองทรัพย์สินส่วนตัว เช่น ที่พักอาศัย ฯลฯ โดยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้น  จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะ วิธีการ และรูปแบบที่แตกต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  อาจถือได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้น ถือกำเนิดขึ้นมาจาก หลักเสรีนิยมนั้นเอง โดยที่เสรีนิยมนั้นเป็นแนวความคิดดั้งเดิมของประชาธิปไตย แต่เมื่อมีการจะนำมาใช้จริงแล้วก็ยังมีหลักที่ขัดข้องอยู่ในบางประการ ดังนั้นสังคมนิยมจึงเป็นทางแก้ปัญหาในจุดที่ขัดข้องของระบบเสรีนิยม ที่ทำให้คนในสังคมนั้นได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการ ตามความเหมาะสม และยังเป็นแนวทางที่จะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ จากผู้ที่มีเงินมากหรือเศรษฐี

ทฤษฎีสังคมนิยมนั้น ถูกค้นพบครั้งแรกใน ผลงานของ plato ในเรื่อง Republick  เพราะท่านได้เสนอให้ชนชั้นปกครองนั้นไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง และถือกรรมสิทธิ์ที่เป็นทรัพย์สินในของส่วนรวม  นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า ความคิดของสังคมนิยมในสมัยใหม่นั้นได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปี ของ คริสต์ศตวรรษที่ 18  Robert Owen ผู้ให้กำเนิดสังคมนิยมในอังกฤษ เพราะท่านผู้นี้นั้นได้นำหลักการบางอย่างของสังคมนิยมไปใช้และปฏิบัติมันอย่างจริงจัง จนสามารถมีอิทธิพลต่อการกำเนิดของจุดหมายปลายทาง นโยบายต่างๆ บทบาทของแต่ละคน อำนาจและกลไกต่างๆของรัฐ สังคมนิยมได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ เพราะด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนี้นั้น ได้ก่อกำเนิดให้มีผู้ซึ่งไร้สมบัติไว้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ สวัสดิภาพต่างๆและการประกันสังคมของผู้คนที่ประกอบอาชีพ กรรมกร และชาวนา

 

  หลักสำคัญของระบบสังคมนิยมนั้น

-ในทางการเมืองจะใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน ให้ประชาชนได้ทำการปกครองตนเอง ในการกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการหรือการกำจัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประชาชน จะต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่มในการตัดสินใจ

-ระบบสังคมนิยมจะต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

-ระบบสังคมนิยมจะต่อต้านอิทธิพลของเงินตรา

-สังคมนิยมแบบประชาธิปไตยนั้น ได้ก่อรูปขึ้นมาอย่างชัดเจน หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม

-ให้กิจการสำคัญๆ ที่ได้มีขนาดใหญ่รวมถึงเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานสาธารณะ หรือให้องค์การของรัฐบาลนั้นเข้ามาควบคุม

-ให้มีการโอนกิจการอุตสาหกรรมที่สำคัญเป็นรัฐ

-ไม่ยอมรับวิธีการปฏิวัติ หรือความรุนแรงใดๆ ที่ใช้นำไปสู่อำนาจ

-ใช้วิธีการแบบรัฐบาล ซึ่งเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภา จะสามารถก่อให้เกิดปฎิรูปได้

-พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ไม่ใช่สังคมนิยมล้วน

-ยอมโอนกิจการให้กับรัฐ เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจต่างๆ และการจัดสรรรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

-การประกอบการทางเศรษฐกิจนั้นต้องได้สัดส่วนระหว่างรับและเอกชน

-สังคมนิยมนั้นต่อต้านระบบเผด็จการทุกรูปแบบ

ข้อดีของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม 

  • ประชาชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น
  • ประชาชนมีรายได้ที่ใกล้เคียงกัน เศรษฐกิจนั้นไม่ค่อยผันแปรขึ้นลงมากนัก
  • รับจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมปัจจัยพื้นฐานไว้หมดทุกอย่าง และควบคุมกิจการสาธารณูประโภคทั้งหมด

ข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

1) ประชาชนนั้นจะมีแรงจูงใจในการทำงานที่ต่ำ เพราะกำไรตกเป็นของรัฐ

2) ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกสินค้าได้น้อยลง

3) ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการทำธุรกิจของตนเอง

4) สินค้าที่ได้นั้นอาจไม่มีคุณภาพ เพราะไม่มีการแข่งขัน เลยทำให้ไม่ค่อยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Top