instagram

“Instagram” แต่เดิมแล้ว Instagram นั้นเป็น Application ในการถ่ายภาพ และแชร์เข้าสื่อ Social อื่นๆ  แต่ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเพื่อเป็น Social Network  อย่างเจ็มตัว โดยยังคงจุดเด่นที่การแขร์รูปภาพพร้อมข้อความสั้นๆ และการใส่ #hastag ซึ่งได้รับความนิยมในบ้านของเราเป็นอย่างสูง เพราะ บุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมากเลือกที่จะใช้ Instagram  เป็นช่องทางในการแชร์ข่าวสารต่างๆสำหรับผู้ที่ติดตามเราได้

twitter

“twitter” เจ้านกสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน Social Network ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน ด้วยจุดเด่นที่สามารถ tweet กิจกรรมที่ทำอยู่แบบ Real Time โดยสามารถแชร์ช้อความผ่านตัวอักษร ไม่เกิน 140 ตัวอักษร นิยมในการแชร์ข่าวสารแบบต่อเนื่องให้กับผู้ติดตามพร้อมกันหลายคน และยังสามารถใข้เป็นกล่องข้อความในการแชร์ความคิดเห็นของเราลงไปในสื่อออนไลนืได้อีกทางหนึ่ง

Facebook

“Facebook” สื่อ Social Network ที่เน้นไปที่การแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวัน รูปภาพ กิจกรรมต่างๆ หรือจะเป็นการรวมกลุ่มกันรูปแบบของเว็บเพจ Facebook ยังมีจุดเด่นอื่นที่สามารถขยายชุมชนออนไลน์ของเราให้กว้างขึ้นได้ ด้วยการ Add Friend เพื่อเข้าไปติดตามกิจกรรมของผู้อื่นได้ในหน้า Feed ข่าว Time line