วัยรุ่นด้านสังคม

พัฒนาการของวัยรุ่นด้านสังคม อีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

วัยรุ่นด้านสังคม‘วัยรุ่น’ คือ อีกช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการความเข้าใจ เพราะมีการเจริญเติบโต ทั้งทางชีวะ , สรีระ และจิตวิทยา จัดเป็นวัยที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวในหลายๆ ด้าน สรุปแล้วอาชีพ ‘วัยรุ่น’ จัดเป็นการเร่งรัดในทุกๆด้าน เมื่อลูกเข้าสู่วัยนี้ มีพ่อ-แม่ของวัยรุ่นจำนวนไม่น้อย ซึ่งอาจสับสนวุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนี้ หากแต่ ญ ขณะเดียวกัน ก็มีวัยรุ่นอีกจำนวนมาก สามารถผ่านพ้นระยะของวัยนี้ไปได้โดยปราศจากปัญหาแต่อย่างใด