social network

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่กำลังกลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของวัยรุ่น

สื่อออนไลน์นอกจากความสะดวกแล้ว อีกมุมหนึ่งสื่อออนไลน์ก็กลายเป็นปัญหาทางสังคมได้เหมือนกัน หลายคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเมื่อได้เข้าสู่โลกของสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะวัยรุ่นการเล่นสื่อออนไลน์ สังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน เหล่านี้คือพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์ที่จะกลายเป็นปัญหา