วัยรุ่นด้านสังคม

พัฒนาการของวัยรุ่นด้านสังคม อีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป

วัยรุ่นด้านสังคม‘วัยรุ่น’ คือ อีกช่วงวัยหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการความเข้าใจ เพราะมีการเจริญเติบโต ทั้งทางชีวะ , สรีระ และจิตวิทยา จัดเป็นวัยที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวในหลายๆ ด้าน สรุปแล้วอาชีพ ‘วัยรุ่น’ จัดเป็นการเร่งรัดในทุกๆด้าน เมื่อลูกเข้าสู่วัยนี้ มีพ่อ-แม่ของวัยรุ่นจำนวนไม่น้อย ซึ่งอาจสับสนวุ่นวายไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนี้ หากแต่ ญ ขณะเดียวกัน ก็มีวัยรุ่นอีกจำนวนมาก สามารถผ่านพ้นระยะของวัยนี้ไปได้โดยปราศจากปัญหาแต่อย่างใด

social network

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่กำลังกลายเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงของวัยรุ่น

สื่อออนไลน์นอกจากความสะดวกแล้ว อีกมุมหนึ่งสื่อออนไลน์ก็กลายเป็นปัญหาทางสังคมได้เหมือนกัน หลายคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเมื่อได้เข้าสู่โลกของสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะวัยรุ่นการเล่นสื่อออนไลน์ สังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดียก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกัน เหล่านี้คือพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์ที่จะกลายเป็นปัญหา

social network

ผลกระทบจาก เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่งผลทางด้านไดต่อสังคม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเราตอนนี้เข้าสู่ยุค 4.0 หรือ ยุค IOT อย่างแท้จริง สังคมโลกโซเชียลมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม แนวคิด และการดำเนินชีวิตของคนยุคนี้อย่างมาก เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ สามอย่างนี้กลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุด จนทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป มันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง