Digital marketing

ทำความรู้จักกับ อาชีพ Digital marketing

Digital marketing เป็นวิธีทำการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะใช้ช่องทางโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ หรือสื่อ Social Media บนอินเตอร์เน็ต โดยผ่านสื่อกลางอิเล็คโทรนิค เช่น Computer , Smart phone , Tablet เป็นต้น โดยกำลังได้รับความนิยมไปทั่วประเทศจวบจนทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะลูกค้าจำนวนมหาศาลสามารถเข้าถึงสื่อประเภทนี้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งหนทุกเวลา ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ ด้วยเหตุนี้การทำ Digital marketing จึงง่ายต่อทั้งผู้ขายและลูกค้า และยิ่งทำควบคู่ไปกับการทำ SEO, SEM รวมทั้งการทำ Seeding ก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้ดียิ่งขึ้น